Twristiaeth

Mae twristiaeth yn Sir Ddinbych yn cyfrannu £339m a 5300 o swyddi i'n economi. Mae Cyngor Sir Ddinbych wrthi’n ceisio ehangu’r sector busnes hwn ac yn croesawu busnesau twristiaeth lleol i'r ardal.

Tyfu ac Amrywio Canol Trefi

Mae trefi Sir Ddinbych yn cael eu cefnogi drwy'r "Mentrau Canol Trefi a Phrif Strydoedd y Dyfodol" sy'n cefnogi ein trefi o ran darparu busnes lleol o ansawdd uchel ac amgylchedd cymdeithasol.

Ei nod yw gwella cynaliadwyedd a bywiogrwydd canol ein trefi. Mae hyn yn cynnwys y posibilrwydd o greu Ardal Gwella Busnes ar gyfer y Rhyl, Prestatyn a Rhuddlan.

Y Fforwm Twristiaeth

Mae’r Fforwm Twristiaeth, a hwylusir gan Gyngor Sir Ddinbych, wrth law i helpu busnesau twristiaeth lleol i ffynnu.

Mae ei gylch gwaith allweddol yn cynnwys:

Y Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth - yn darparu offer a hyfforddiant i helpu busnesau i hyrwyddo eu gwaith, a'r dwristiaeth ehangach sydd ar gael, yn yr ardal.
Cryfhau'r cysylltiadau rhwng busnesau lletygarwch a chyflenwyr nwyddau a gwasanaethau lleol.
Cynyddu sylw i’r ardal leol i annog twristiaeth a busnes newydd.
Gwella cysylltiadau ag ysgolion a cholegau i annog cyfleoedd gyrfa yn y sector hwn.
Darparu gwybodaeth i fusnesau twristiaeth am gyfleoedd cyllido.
Nodi cyfleoedd yn y farchnad i ddatblygu ein cynnig twristiaeth.

Cynllun twf twristiaeth Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi penderfynu canolbwyntio ar ddatblygu twristiaeth mewn pedwar maes allweddol

Gweithgareddau ac Atyniadau - Llun o Syrffio barcud yn y Rhyl
Llety i Ymwelwyr – Llun o safle Glampio • Nodweddion Unigryw Lleol - Llun o fwyd / diod
Hyrwyddo’r Ardal - Llun o fyrddau twristiaeth