Cludiant

Lleolir Sir Ddinbych mewn cefn gwlad trawiadol, wedi'i hamgylchynu gan rai o nodweddion tir naturiol mwyaf eiconig Gogledd Cymru.

Teithiau rhwydd wedi eu hamgylchynu gan gefn gwlad syfrdanol

Os ydych chi'n poeni am fynediad a theithio o gwmpas pan fyddwch yma, nid oes angen poeni – mae  busnesau yn teimlo nad oes unrhyw broblemau o ran gallu cwsmeriaid, staff a chyflenwadau i gyrraedd eu safle.

Mae teithio i ac o’r prif bwyntiau o ddiddordeb yng Nghymru a Lloegr hefyd yn dasg hawdd. Mae ffordd ddeuol yr A55 yn hollti drwy Sir Ddinbych, gan roi mynediad uniongyrchol i Gaergybi a'r M56 - perffaith er mwyn mynd i gyfarfodydd busnes ar amser. Mae Canol Llundain 3 awr i ffwrdd a Meysydd Awyr Lerpwl a Manceinion ond yn awr i ffwrdd mewn car.

Busnesau lleol, da

Lleolir Sir Ddinbych hefyd rhwng tair ardal fenter, mae ein rhanbarth yn rhoi’r cyfle i chi gysylltu i mewn i’r cadwyni cyflenwi rhanbarthol yn ogystal â mynediad at economi £12.5 biliwn gyda chyfradd twf a amcangyfrifir o 3.5%.

Mae'r ardal hefyd wedi gweld datblygiadau allweddol fel yr Ynys Ynni ac Economi’r Mersi a’r Ddyfrdwy’n cymell buddsoddiad i gadwyni cyflenwi allweddol, fel Awyrofod a Gwyddoniaeth Niwclear.

Mae mynediad at y rhyngrwyd hefyd wedi cael ei wella'n helaeth dros y blynyddoedd diwethaf, gyda Chyflymu Cymru yn cyflwyno 4G ar draws y sir yn fuan.