Buddsoddiad

Mae mewnfuddsoddiad i Sir Ddinbych wedi cynyddu’n syfrdanol yn y blynyddoedd diwethaf.

Mae safle £22.4m Quay Marina yn y Rhyl, yn debyg o greu 500 o swyddi newydd ac mae enwau mawr yn y byd manwerthu fel The Range, Poundworld a Farmfoods wedi ymuno.

Penodwyd Neptune Developments Limited fel partner datblygu gan Gyngor Sir Ddinbych i ddylunio cynigion ar ran y Cyngor fel rhan o'i fuddsoddiad mawr i drawsnewid glannau’r Rhyl.

Mae buddsoddiad busnes gwerth £20 biliwn i Ogledd Cymru dros y 3-5 blynedd nesaf yn cynnwys;

  • Pwerdy Niwclear
  • Pwerdy Nwy
  • Gwaith ynni Gwastraff
  • Prosiect morglawdd llanw
  • Prosiect Biomas a dyframaeth

Darganfyddwch sut y gall ein rheolwyr cyfrifon helpu eich busnes i dyfu, yn ogystal ag ystod eang o fentrau sydd ar agor i fusnesau newydd sy'n dod i Sir Ddinbych.