Rydym yma i wneud eich busnes dyfu, rydym yn cynnig datrysiadau pwrpasol i weddu eich busnes. Rydym yma i hwyluso newid a thwf yn eich busnes, a byddwn yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â’r bobl a fydd yn eich helpu mwyaf; mae gennym gyswllt agos gyda Thimau Adrannol Llywodraeth Cymru a Chyllid Cymru yn ogystal â darparwyr allanol allweddol eraill.

Rydym yn cynnig arloesi a man deori i’r rheiny sydd eisiau tyfu o’r dechau, neu adeiladu ar yr hyn sydd ganddynt eisoes.