Bydd blas o’r Rhyl ar y fwydlen ym mwyty newydd y cyrchfan diolch i’w brif gogydd sydd newydd ei benodi.

Bydd Aaron Broster, sydd wedi gweithio dan gogydd enwog Dyffryn Clwyd, Bryn Williams, yn cymryd y brif swydd yn 1891, sy’n agor ym mis Rhagfyr yn Theatr y Pafiliwn y Rhyl sydd wedi’i ailwampio.

Mae Aaron, 53, sy’n byw yn Ninbych, wedi gweithio mewn nifer o brif fwytai, yn fwyaf diweddar ym Mhorth Eirias, bwyty Bryn Williams ym Mae Colwyn.

Meddai’r cyn ddisgybl o Ysgol Glan Clwyd: “Rwy’n gyffrous iawn o fod wedi fy mhenodi’n brif gogydd. Mae hwn yn gyfle gwych.

“Rwy’n gobeithio defnyddio cynnyrch lleol ar gyfer y fwydlen, o fewn radiws 30 milltir i’r Rhyl ac yn bendant, o Ogledd Cymru.  Fel cogydd, mae cynnyrch lleol yn well ac mae’n helpu i gefnogi’r busnesau lleol gwych sydd gennym yma yn y sir.

“Hoffwn roi’r Rhyl ar y fwydlen, bydd pwdin ‘Roc y Rhyl’, bydd rhai o’r seigiau wedi’u henwi ar ôl tirnodau’r Rhyl a bydd y stecen yn cael ei galw’n ‘The Cut’.

“Gwelir dylanwadau glan y môr a dylanwadau’r theatr ar y fwydlen. Fe fydd bwyd cain, ond bydd ar agor i bawb.”

Dewiswyd yr enw i adlewyrchu’r flwyddyn yr agorodd y Pafiliwn gwreiddiol am y tro cyntaf, a bydd 1891 yn cynnig bwyd a diod o ansawdd uchel mewn amgylchedd ffasiynol a chain a bydd ar agor i bobl sy’n mynd i’r theatr, preswylwyr ac ymwelwyr.

Mae Mr Broster wedi bod yn gweithio fel cogydd ers 27 mlynedd ac mae wedi gweithio yn y Chester Grosvenor, y Brighton Metropole a Phortmeirion.

Dywedodd: “Mae wedi bod yn wych i weithio gyda Bryn. Rwyf wedi dysgu llawer iawn. Rwy’n falch fy mod wedi gweithio yno a nawr yw’r amser i gymryd y cam nesaf.

“Mae 1891 yn mynd i fod yn fwyty gwych. Mae’n edrych mor arbennig a does dim golygfeydd gwell i’w cael yng Ngogledd Cymru, gallwch weld ar hyd yr arfordir i gyd.  Mae am fod yn brofiad anhygoel a bydd y bwyd yr un fath.

“Bydd hyn yn wych ar gyfer y Rhyl, a’r gwaith adfywio ehangach. Mae’n codi’r dref i fyny i lefel uwch. Mae’n lle addawol iawn.”

Mae ardaloedd bar y Pafiliwn hefyd yn cael eu hailwampio fel rhan o’r ailddatblygu yn ogystal â gwaith ailbeintio ac ail-greu ffasâd y prif adeilad a chreu cyntedd mynedfa newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Sir Ddinbych: “Hoffwn longyfarch Aaron ar ei rôl newydd. Mae’n wych bod gennym gogydd mor brofiadol a dawnus ar gyfer 1891.

“Bydd ein bwyty yn ased i’r dref. Mae ailddatblygu Theatr y Pafiliwn yn rhan o’r gwaith ehangach yn y Rhyl a fydd yn cynyddu niferoedd ymwelwyr y dref a chreu swyddi a fydd yn hwb i’r economi leol.”