Mae cymuned fusnes Sir Ddinbych wedi cymryd rhan ym mis busnes mwyaf erioed y sir.

Yn ystod mis Mawrth Busnes Cyngor Sir Ddinbych, bu bron i 400 o bobl yn cymryd rhan mewn 25 o ddigwyddiadau amrywiol.

Gan weithio gyda darparwyr cefnogi partneriaeth, roedd mis busnes y Cyngor, a gynhaliwyd drwy fis Mawrth, yn cynnwys hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol, gweithdai ar allforio ar ôl Brexit, brandio a marchnata, yn ogystal â digwyddiad bwyd i arddangos cynnyrch lleol.   

Meddai’r Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Ein trydydd mis busnes oedd y mwyaf llwyddiannus eto. Hoffwn ddiolch i'r holl fusnesau, darparwyr cymorth ac arbenigwyr sydd wedi cymryd rhan a helpu i adeiladu ar waith y Cyngor i wneud yn siŵr bod y sir yn ‘agored ar gyfer busnes'.

“Fel Cyngor, rydym yma i gefnogi entrepreneuriaid i dyfu eu busnesau, a’u hunain, oherwydd rydym yn angerddol am gefnogi ein cymuned fusnes leol.

“Y targed go iawn i ni yw gweld llwyddiant y rhaglen yn troi’n llwyddiant busnes lleol, ac mae rhai arwyddion cryf bod hyn yn digwydd.”

Dros y tair blynedd diwethaf mae’r Cyngor, drwy ein Tîm Datblygu Economaidd a Busnes, wedi ymdrin â gwerth dros £20,000,000 o ymholiadau am fuddsoddiadau, gan helpu busnesau i greu 250 o swyddi a buddsoddi mwy na £200,000 mewn 60 o fusnesau newydd ac estyniadau trwy grantiau’r Cyngor.

Meddai Colin Brew, Prif Weithredwr Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Swydd Caer: “Mae mis Mawrth Busnes Sir Ddinbych wedi bod yn llwyddiant aruthrol ac mae’n tynnu sylw at awydd yr awdurdod lleol i ymgysylltu â chwmnïau lleol a darparu amgylchedd sy’n cefnogi eu twf parhaus.

“Mae aelodau’r Siambr sydd wedi manteisio o’r prosiect wedi cadarnhau eu hawydd i weld cynlluniau tebyg yn ein rhanbarth ac wedi canmol Sir Ddinbych am eu hagwedd arloesol.”