Mae hen dafarn a bwyty wedi ei drawsnewid yn westy moethus.

Mae’r Grousemoor, oedd yn arfer cael ei alw’n Plough Inn, yn Llandegla wedi cael ei adnewyddu’n sylweddol ac mae’n ailagor fel gwely a brecwast moethus pump ystafell wely, a lleoliad i briodasau a digwyddiadau. 

Mae’r cyd-berchnogion Brian Jones a Pamela Morris, brawd a chwaer o Landegla wedi adnewyddu’r safle, sydd wedi bod ynghau ers 18 mis cyn i’r gwaith ddechrau.

Maent hefyd wedi derbyn grant busnes bach gan Gyngor Sir Ddinbych yn ogystal â chefnogaeth gan dîm Datblygiad Economaidd a Busnes y Cyngor.  

Dywedodd Mr Jones, ffermwr defaid ac âr hir-sefydliedig:  “Rydym wedi bod yn gweithio ar y prosiect ers nifer o fisoedd ac rydym yn falch iawn gyda’r canlyniad.

“Roedd newid yr enw i The Grousemoor yn benderfyniad anodd, ond roeddem angen enw newydd ar gyfer delwedd ffres i fywyd newydd y lleoliad fel gwesty moethus. 

“Mae Llandegla a Sir Ddinbych yn gyffredinol yn cynnig gymaint ac yn ogystal â chroesawu ymwelwyr lleol, byddwn yn denu gwesteion o bob rhan o’r byd.”

Dywedodd Mrs Morris, sy’n rhedeg gwesty sydd wedi ennill gwobr yn Horseman’s Green, ger yr Eglwys Wen:  “Rydym yn agor gyda phump ystafell wely o ansawdd i ddechrau a byddwn yn gweithio ar bump ystafell arall dros y 12 mis nesaf.    

“Mae’r gwaith adnewyddu wedi bod yn lawer o waith caled. Rydym yn falch o agor busnes yn Llandegla ac ychwanegu at y cynnig twristiaeth yn yr ardal. 

“Ni fydd y Grousemoor yn agor fel bwyty, ond byddwn yn cynnig te prynhawn a phartïon/digwyddiadau preifat wedi eu harchebu ymlaen llaw yn yr ystafell fwyta.   Byddwn yn ystyried defnyddio cynnyrch lleol i helpu busnesau lleol eraill. 

“Mae’r ystafelloedd i gyd wedi eu dylunio’n unigol ac wedi eu gosod gyda dodrefn o ansawdd a ddisgwylir gan sefydliad pump seren.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’n wych gweld y lefel yma o fuddsoddiad yn y sir. 

“Mae Sir Ddinbych yn cynnig llu o weithgareddau mewn lleoliad godidog i ymwelwyr ac mae busnesau fel hyn yn ymestyn y profiad. 

“Fel rhan o’n gwaith i gefnogi busnesau lleol rydym yn falch o allu cefnogi’r Grousemoor gyda grant busnes."

Bydd y Grousemoor yn agor yn swyddogol ar 2 Mawrth a bydd gwesteion yn cynnwys Ken Skates, AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Cyfeiriad y wefan newydd yw www.thegrousemoor.co.uk ac am fwy o wybodaeth gallwch ffonio 01978 802680.