Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cael ei enwebu am wobr am ei waith wrth dorri lawr ar dâp coch.

Mae Adran Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor wedi cael ei enwi yn rownd derfynol Gwobrau Rheoleiddio, cystadleuaeth sy’n cael ei chynnal ledled y DU sydd yn gwobrwyo gwaith rhagorol wrth reoleiddio.

Rhoddwyd Sir Ddinbych ar y rhestr fer am ei waith gyda phrosiect Gwell Busnes i Bawb, sydd yn dwyn busnesau ac adran cynllunio a gwarchod y cyhoedd y Cyngor ynghyd i wella sut y caiff rheoleiddio ei ddarparu i arbed amser ac arian i fusnesau.

Mae’r Cyngor bellach yn cydlynu’n well rhwng busnesau er mwyn darparu gwasanaeth mwy cyfannol i fusnesau yn ystod ymweliadau.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Sir Ddinbych: “Mae bod ar y rhestr fer ar gyfer y Gwobrau Rheoleiddio yn gyflawniad gwirioneddol ac fe hoffwn longyfarch ein holl staff yn yr Adran Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd am eu gwaith caled.

 “Mae Gwell Busnes i Bawb yn ymwneud â chael gwared ar y rhwystrau rheoleiddio i dyfu - a chodi cystadleurwydd economaidd Sir Ddinbych.

“Rydym yn credu bod yn hyn ffordd effeithiol o gefnogi busnesau, ac yn ogystal â nifer o brosiectau dan ein Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol, mae’n helpu cwmnïau Sir Ddinbych drwy ddatblygu’r economi.

 “Rydym yn dymuno ymestyn egwyddorion Gwell Busnes i Bawb i feysydd gwasanaeth eraill er mwyn gwella ymhellach y modd mae’r Cyngor yn rhyngweithio gyda busnesau”.

Mae gwaith arall sydd wedi cael ei gynnal i wella rheoleiddio yn y sir yn cynnwys Partneriaeth Awdurdod Sylfaenol gyda busnesau lleol, llunio pecynnau busnes i ddarparu  arweiniad a chefnogaeth well yn ogystal â chynnal gweithdai gyda busnesau i helpu i ddatblygu polisïau.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn digwyddiad ym Mirmingham ar 4 Gorffennaf.