Mae adfywiad y Rhyl wedi cymryd cam sylweddol ymlaen gyda chynlluniau i roi chwa o awyr iach i Farchnad y Frenhines a hen westy yn y dref.

Mae Cabinet Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno i brynu hen Westy’r Savoy ar Rodfa'r Gorllewin yn ogystal â dewis i brynu Marchnad y Frenhines, Theatr a Gwesty o fewn tair blynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’r adeiladau hyn yn wag, mewn cyflwr gwael ac yn angen atgyweiriadau.

“Mae’r Cyngor yn dymuno dychwelyd yr elfen hanfodol hon o ganol tref yn ddefnydd economaidd cynhyrchiol er mwyn darparu cyflogaeth a chyfleoedd busnes.

“Ynghyd â’r buddsoddiad mae'r Cyngor yn ei wneud ar lan y môr y Rhyl, gyda chreu parc dŵr SC2 werth £15 miliwn, rydym yn credu y bydd hyn yn gweithredu fel ysgogiad i'r sector preifat i ymgymryd â buddsoddiad pellach yn y dref.

“Rydym yn bwriadu gweithredu defnyddiau cymysg i ddarparu canol tref cynaliadwy sy'n hyfyw yn economaidd ar gyfer y dyfodol.”

Mae cymeradwyaeth yn seiliedig ar nawdd allanol ac mae'r Cyngor wedi gwneud cais am grant Adeiladu ar gyfer y Dyfodol gan Lywodraeth Cymru a’r Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru i dalu am gostau’r prosiect.Os nad oes nawdd ar gael, ni fydd y broses caffael yn parhau.

Bydd cynlluniau ar gyfer hen Westy’r Savoy a’r Arcêd Adloniant yn gweld y Cyngor yn cydweithio gyda phartner datblygu i ddod o hyd i ddefnydd newydd ar gyfer y safle.    

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol: “Rydym o'r farn bod yr ardal yn allweddol i ailddatblygu Canol Tref y Rhyl a chynyddu, a chynnal nifer yr ymwelwyr hefyd. Mae’r safle yn hanfodol ar gyfer helpu cysylltu canol y dref gyda’r datblygiadau newydd ar lan y môr.

“Mae ailddatblygiadau parhaus y Rhyl yn rhan o flaenoriaethau corfforaethol y Cyngor i wneud y mwyaf o botensial economaidd Sir Ddinbych."