Uned 2, 14 -18 Stryd Edward Henry

Rhyl

Uned 2, 14 -18 Stryd Edward Henry

Cafodd yr eiddo ei adeiladu yn 1865, ond roedd yn destun gwaith adnewyddu sylweddol yn 2008 a chafodd ei drawsnewid i ddarparu 9 o ystafelloedd swyddfa modern dros bedwar llawr. Mae swyddfa ar y Llawr Gwaelod gyda mynediad o lobi gymunedol sy'n cael ei wasanaethu gan risiau canolog a lifft sy’n cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

Manyleb swyddfa:

  • Goleuadau stribed fflwroleuol
  • Carpedi ym mhob ystafell
  • Gwres canolog
  • Mynediad i gyfleusterau cegin a rennir
  • Toiled i bob llawr
  • Adeilad sy'n cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd

Mae tref wyliau arfordirol y Rhyl wedi ei lleoli ar arfordir gogledd-ddwyrain Cymru a gellir cyrraedd yno ar yr A525 o Wibffordd A55 Gogledd Cymru sef y prif ffordd ddeuol ar hyd arfordir Gogledd Cymru, tua 7 cilomedr o'r dref. Mae mynediad o'r Dwyrain a'r Gorllewin ar ffordd yr arfordir yr A548 gyda Bae Cinmel i'r Gorllewin a Phrestatyn i'r Dwyrain.
 
ffordd yr arfordir yr A548 gyda Bae Cinmel i'r Gorllewin a Phrestatyn i'r Dwyrain. Mae'r eiddo wedi ei leoli yn ganolog ychydig i'r gorllewin o ganol y dref sy'n darparu mynediad da i ardal fanwerthu'r dref, amwynderau a busnesau lleol.

Holi Lawrlwythwch y manylion
Holi Lawrlwythwch y manylion