Swyddfa 2, Llys Clwyd

Rhuthun

Swyddfa 2, Llys Clwyd

Mae Llys Clwyd yn adeilad swyddfa deulawr ar wahân a adeiladwyd yn 2002 ac yn darparu swyddfeydd modern o ansawdd da. Mae pob ystafell yn hunangynhwysol gyda mynediad o lobi gymunedol gyda mynediad i’r Llawr 1af ar risiau canolog a lifft sy’n cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

Manyleb swyddfa:

  • Nenfwd Crog
  • Golau stribed fflwroleuol CAT 2 o'r nenfwd
  • Uchel-lawr gyda mynediad llawn
  • System wresogi ffos perimedr
  • Toiledau hunangynhwysol; Anabl, Dynion a Merched
  • Pwyntiau ffôn a socedi pŵer i wal allanol

Mae Parc Busnes Lôn Parcwr llwyddiannus ac wedi hen sefydlu wedi ei leoli mewn safle gwych dim ond hanner milltir o ganol y dref farchnad ddeniadol a chanolfan weinyddol hon. Mae'r Parc yn sefyll ar ffordd liniaru fewnol y dref yn cysylltu llwybrau pwysig gan gynnwys yr A525 (Y Rhyl/Llangollen/Wrecsam) yr A494 (Yr Wyddgrug) a’r A464 (Y Bala, Corwen a’r A5) ac mae mewn lleoliad delfrydol i wasanaethu'r ardal gyfagos a thu hwnt.

Holi Lawrlwythwch y manylion
Holi Lawrlwythwch y manylion