Phoenix House, Stad Ddiwydiannol Cinmel Parc

Bodelwyddan

Phoenix House, Stad Ddiwydiannol Cinmel Parc

Mae'r eiddo yn cynnwys uned weithgynhyrchu/warws modern, ar wahân yn cynnwys swyddfeydd o ansawdd da gyda chyfleuster cwbl hunangynhwysol.

Maint cyfanswm yr eiddo yw 71,313 troedfedd sgwâr ar safle o 4.46 erw.

 Mae'r uned warws yn cynnwys ffrâm porthol ddur, rhan ohono’n waith brics a drychiadau proffil clad a phroffil to clad gan gynnwys paneli tryloyw.

Mae'n cynnwys 4 o ddrysau rholio, chwythwyr aer nwy cynnes, unedau golau blwch bae uchel, 6.5 metr o uchder bondo a chanopi ar gyfer llwytho/dadlwytho.

Mae'r gofod swyddfa yn cynnwys swyddfeydd annatod deulawr, derbynfa a chymysgedd o gynllun ystafelloedd cyfarfod preifat/agored wedi eu haddurno i safon dda.

Mae'n cynnwys goleuadau categori II, nenfydau crog, nwy gwres canolog, cyfleusterau toiled gwrywaidd, benywaidd ac anabl a chyfleusterau cegin/ffreutur.

Mae'r uned yn elwa ar gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog sy'n cael ei leoli yn union oddi ar Gyffordd 25 yr A55.

Caiff yr adeiladau eu lleoli ar Stad Ddiwydiannol Parc Cinmel sydd wedi hen sefydlu gyda phrif fynediad trwy Engine Hill.

Mae'r eiddo wedi ei leoli o fewn ardal a gynorthwyir trwy grant Haen 1, delfrydol ar gyfer prosiectau newydd neu i ehangu busnes.

 

Holi Lawrlwythwch y manylion
Holi Lawrlwythwch y manylion