Parc Busnes New Vision

Llanelwy

Parc Busnes New Vision

Mae Parc Busnes Gweledigaeth Newydd yn ddatblygiad newydd cyffrous gan Pure Residential and Commercial Ltd.

Mae Gweledigaeth Newydd wedi ei leoli o fewn Parc Busnes hynod boblogaidd Llanelwy a leolir yng Ngogledd Cymru ac mae’n dod o fewn ardal a Gynorthwyir gan Lywodraeth Cymru. Gall grantiau dewisol fod ar gael i gwmnïau sy'n symud i'r parc.

Mae Cam Un o Barc Busnes Gweledigaeth Newydd wedi ei gwblhau ac mae’n darparu gofod busnes o ansawdd uchel ar gyfer tri o ddeiliaid lleol o fewn datblygiad a dirluniwyd yn ddeniadol.

Os na all eich gofynion gael eu bodloni o fewn cyfnod 2, yna gellir edrych ar ddatblygu eiddo pwrpasol sy'n addas ar gyfer eich gofynion penodol.

Mae Gweledigaeth Newydd yn ymestyn i gyfanswm o 10 erw ac yn gallu darparu ar gyfer hyd at 120,000 troedfedd sgwâr o lety o ansawdd uchel.

Pedwar adeilad swyddfa / hybrid newydd, manyleb uchel, ar Barc Busnes Llanelwy sydd ar gael i'w gosod nawr.

Mae’r eiddo wedi’u hadeiladu i safon uchel gyda band eang cyflym. Mae cyfleoedd dylunio ac adeiladu hyd at 100,000 troedfedd sgwâr y gellir eu hystyried hefyd.

Mae’r eiddo mewn Ardal a Gynorthwyir gyda Grant, Haen 1.

Mae Unedau 1 neu 7 yn cynnwys gofod swyddfa llawr gwaelod, warws a gofod swyddfa llawr cyntaf gyda chyfanswm cyfun o 4,154 troedfedd sgwâr.

Mae Uned 2 yn cynnwys gofod swyddfa llawr gwaelod, a llawr cyntaf gyda chyfanswm cyfun o 4,197 troedfedd sgwâr.

Holi Lawrlwythwch y manylion
Holi Lawrlwythwch y manylion