Parc Busnes Llanelwy

St Asaph

Parc Busnes Llanelwy

Mae Parc Busnes Llanelwy yn safle modern o bwysigrwydd rhanbarthol, sy'n gartref i wyddoniaeth arloesol, peirianneg a sectorau gwasanaeth, creadigol ac ynni.

Wedi ei leoli yn Sir Ddinbych, yng nghalon Gogledd Cymru, ac oddi ar Ffordd Ddeuol yr A55, mae'r Parc Busnes yn cynnig llety defnydd cymysg o ansawdd mewn 90 erw wedi ei dirlunio'n hyfryd a gyda digon o le ar gyfer parcio.

Mae Canolfan Dechnoleg OpTIC, hwb busnes, arloesi a thechnoleg nodedig Prifysgol Glyndŵr wedi ei leoli ar y safle.

Mae’r Parc Busnes yn gartref i dros 70 o gwmnïau a sefydliadau sy'n manteisio ar yr awyrgylch weithio wych a gefnogir gan boblogaeth ranbarthol o 800,000 a llu o ganolfannau addysg a hyfforddi.

Mae ei safle Maes Glas dwysedd isel yn cynnig llety modern addas ar gyfer swyddfa, ymchwil a datblygu yn ogystal â diwydiant, i gyd â mynediad i fand eang ffibr.

Yma mae eiddo ar gael o bob maint, o swyddfeydd ‘desgiau poeth’ i unedau diwydiannol 30,000 metr sgwâr. 

Mae lle ar gyfer ehangu a datblygu'r Parc Busnes yn fasnachol gydag 35 erw o dir y gellir ei ddatblygu, yn bennaf wedi ei glustnodi ar gyfer defnydd B1 ac mae 130,00 troedfedd sgwâr o unedau ar gael.

Ym Mharc Busnes Llanelwy rydych wedi eich cysylltu ag amrediad eang o gysylltiadau trafnidiaeth gwych drwy’r ffyrdd, y rheilffordd, y môr a’r awyr, sy’n cynnig cysylltiadau strategol â mannau yng Ngogledd Orllewin Lloegr, y Pwerdy Gogleddol a thu hwnt.  

Mae hyn yn caniatáu symudedd da o ran y gweithlu, yn ei gwneud yn haws o ran cadwyni cyflenwi a mynediad i’r marchnadoedd rhyngwladol.

Mae’r Parc Busnes wedi ei leoli ar ei gyffordd ei hun ar Ffordd Ddeuol yr A55 yng Ngogledd Cymru gyda rhwydwaith traffyrdd y DU yn ddim ond 30 munud i ffwrdd.

Mae’r Parc Busnes 15 munud o brif lein Caergybi-Llundain a dim ond dwy awr a hanner yw trên uniongyrchol i Lundain.

Awr i ffwrdd yw meysydd awyr Manceinion a Lerpwl, lle cewch fynediad i lu o gludwyr domestig a rhyngwladol.

Awr i ffwrdd ar y ffordd ddeuol yw Caergybi, y prif fan yn y DU ac Ewrop ar gyfer gwasanaethau fferi cyflym i Ddulyn.

Holi Lawrlwythwch y manylion
Holi Lawrlwythwch y manylion