Llys Bowen, Parc Busnes Llanelwy

Llanelwy

Llys Bowen, Parc Busnes Llanelwy

Wedi’i leoli yng nghanol Parc Busnes Llanelwy, mae Llys Bowen mewn lleoliad cwrt deniadol wedi'i dirweddu, gan gynnig atebion prydlesu hyblyg i fodloni anghenion yr amrediad eang o ddefnyddwyr busnes.

Mae’r manylebau’n cynnwys; adeiladwaith o frics traddodiadol, gyda tho ar oleddf a goleuadau.

Gellir gosod unedau ar wahân neu gellir cydgysylltu unedau cyfagos ar y lefel waelod neu'r llawr cyntaf.

Maent yn amrywio mewn maint o 330 i 5,000 troedfedd sgwâr, ac maent yn cynnwys mannau parcio.

Mae Parc Busnes Llanelwy yn ymestyn i tua 44.5 hectar (110 acer) ac yn cael ei ystyried gan lawer fel y prif barc busnes yng ngogledd Cymru.

Mae’r Parc Busnes ar ochr orllewinol Llanelwy a gyda’r fantais o gael mynediad uniongyrchol at Gyffordd 26 ar Draffordd yr A55.

Mae’r A55 yn rhoi cyswllt clir â Wrecsam, Caer a’r rhwydwaith o draffyrdd cenedlaethol (M56 ac M53) i'r dwyrain.

Mae’r A55 hefyd yn darparu mynediad uniongyrchol i borthladd Caergybi i’r gorllewin, ar gyfer gwasanaethau fferi i Weriniaeth Iwerddon.

Holi Lawrlwythwch y manylion
Holi Lawrlwythwch y manylion