Nid yw Sir Ddinbych erioed wedi bod mewn gwell sefyllfa i gynnig popeth y mae busnesau ei angen i ffynnu.

Ynghyd â’n heiddo sydd ar gael ar y dudalen hon, mae gan y sir gyfoeth o eiddo preifat ynghyd â 50 hectar o dir cyflogaeth wedi'i glustnodi ar gyfer datblygu o dan ein Cynllun Datblygu Lleol.

Mae’r sir yn gartref i Barc Busnes Llanelwy, yn ganolfan ar gyfer gwyddoniaeth gyfoes arloesol, peirianneg a'r sectorau creadigol. Mae ar stepen drws yr A55 sy’n cysylltu busnesau â gweddill Cymru, y DU, Iwerddon, Ewrop a thu hwnt.