The Real Petfood Company

Astudiaeth Achos

The Real Petfood Company

Mae The Real Petfood Company wedi dewis Sir Ddinbych ar gyfer buddsoddiad £6 miliwn.

Mae'r busnes, sy'n arbenigo mewn cynhyrchu byrbrydau a danteithion anifeiliaid anwes premiwm o dan y brandiau Wagg a Harringtons, wedi adleoli i’r sir.

Y rhiant gwmni, Inspired Pet Nutrition Ltd, sydd â'i bencadlys yng Ngogledd Swydd Efrog, yw cynhyrchydd bwyd anifeiliaid anwes sych annibynnol mwyaf y DU.

Mae'r cwmni’n buddsoddi rhyw £6 miliwn yn caffael, adnewyddu ac ail ddarparu cyfarpar ar gyfer y safle 8 erw, 130,000 troedfedd sgwâr ar hen safle Hotpoint ym Modelwyddan.

Disgwylir i’r symud greu 20 o swyddi o fewn dwy flynedd ac mae'n rhagweld y bydd y gweithlu’n cynyddu i 100 o weithwyr ar ôl 5 mlynedd.

Dywedodd Graham Wheeler, rheolwr gyfarwyddwr y Real Petfood Company: “Sefydlwyd y Real Petfood Company yng Ngogledd Cymru 17 mlynedd yn ôl ac rwy’n falch iawn ein bod yn gallu parhau i dyfu ac esblygu yn yr un ardal.”

Mae Cyngor Sir Ddinbych hefyd wedi chwarae rhan flaenllaw yn y trefniadau, gan roi cyngor ar faterion technegol a chydlynu cyfathrebu rhwng budd-ddeiliaid sydd â diddordeb yn gynnar yn y trafodaethau.

Bydd y Cyngor yn parhau i weithio'n agos gyda'r cwmni i gynorthwyo'r cwmni gyda’i weithrediadau newydd.

Sefydlwyd becws bwyd anifeiliaid anwes The Real Petfood Company yn y Fflint yn 1999 ac mae’n cyflenwi ar draws Ewrop o dan y brandiau Wagg a Harringtons yn ogystal â chyd-gynhyrchu amrywiaeth o fyrbrydau a danteithion bwyd anifeiliaid anwes ar gyfer cwsmeriaid label preifat.   

Mae’n dosbarthu ei gynnyrch trwy archfarchnadoedd a manwerthwyr annibynnol yn y DU ac yn allforio i 16 o wledydd.  

Dechreuodd busnes teulu, Inspired Pet Nutrition (Wagg Foods gynt) gynhyrchu bwyd anifeiliaid anwes yn Dalton Airfield yn y 1980au.   

Yn 2002 agorodd gyfleuster cynhyrchu bwyd anifeiliaid oedd yn gallu cynhyrchu mwy na 40,000 tunnell o gynnyrch wedi’i allwthio y flwyddyn.   

Mae dau allwthiwr arall wedi eu hychwanegu i roi hwb pellach i gynhyrchu. 

Mae’r busnes yn cynhyrchu ystod eang o fwyd anifeiliaid anwes i gŵn bach, cŵn, cathod, cwningod, moch cwta a bochdewion.

Yn ogystal â’r DU, gellir dod o hyd i gynnyrch y cwmni mewn 16 o wledydd o amgylch y byd ac yn arbennig Ffrainc, yr Almaen a Sbaen.   

Mae trosiant nawr tua £70 miliwn y flwyddyn ac mae gan safle Dalton dros 130 o weithwyr gyda 30 arall yn cael eu cyflogi yn y cyfleuster yn y Fflint. 

Mae’r cwmni wedi buddsoddi tua £7 miliwn mewn adeiladu a dodrefnu canolfan ddosbarthu cwbl awtomataidd, 100,000 troedfedd sgwâr.

Mae’r buddsoddiad yn ogystal â’r £20 miliwn mae’r busnes wedi’i wario dros y pum mlynedd diwethaf ar awtomeiddio cynnyrch yn ei ddwy felin bresennol sydd hefyd ar Dalton Airfield.   

Trefnwyd i wario £3 miliwn arall ar y melinau yn y ddwy flynedd nesaf.    

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.realpetco.com.