Jones Brothers

Astudiaeth Achos

Jones Brothers

Cafodd y cwmni teuluol o Sir Ddinbych, Jones Bros Civil Engineering UK ei sefydlu yn y 1950au gan y brodyr Glyn ac Elwyn Jones yn Rhuthun.

Mae’r cwmni bellach yn cyflogi dros 350 o bobl, ac yn parhau i fod â’i bencadlys yn y dref. Heddiw, mae ail a thrydedd genhedlaeth y teulu Jones yn berchen ar ac yn rhedeg y cwmni.

O'i wreiddiau fel busnes llogi peiriannau amaethyddol o fferm y teulu, mae Jones Bros bellach yn gwmni modern ffyniannus sy'n darparu datrysiadau peirianneg amgylcheddol a sifil i rai o brosiectau peirianneg sifil mwyaf heriol y DU.

Ar hyn o bryd maent yn gweithio ar gontractau mewn ystod amrywiol o feysydd gan gynnwys adeiladu cyfleusterau rheoli gwastraff, priffyrdd, amddiffynfeydd llifogydd a morol ac mewn ynni, gan gynnwys ffermydd gwynt.

Mae gan y cwmni ffocws ac ymrwymiad pendant i economi Sir Ddinbych ac mae'n recriwtio’n lleol lle bo modd. Maent hefyd yn cynnig hyfforddiant helaeth a datblygiad gyrfa i annog gweithwyr i ennill sgiliau newydd.

Mae Jones Bros wedi datblygu rhaglen hyfforddi sylweddol sy'n cynnwys prentisiaethau adeiladu cyffredinol a gweithredwyr offer. Maent yn darparu cyrsiau o ansawdd uchel, wedi eu hachredu, o ganolfan hyfforddi fewnol ac mae'r cwmni’n falch bod rhai o'u uwch beirianwyr a rheolwyr prosiect wedi dechrau fel prentisiaid.

Mae hefyd yn recriwtio peirianwyr newydd i'r busnes trwy amrywiaeth o lwybrau. Mae'r rhain yn cynnwys myfyrwyr HNC, gweithwyr dan hyfforddiant sydd wedi ennill HNC a graddau yn ddiweddar, yn ogystal â pheirianwyr profiadol.

Yn anarferol o fewn contractio peirianneg sifil, mae'r cwmni'n cyflogi gweithwyr, yn hytrach na llogi gwahanol isgontractwyr o’r tu allan ar gyfer pob prosiect y maent yn ennill.

Mae model busnes Jones Bros yn golygu bod gan y cwmni arbenigedd mewnol i ymgymryd â rhai o brosiectau peirianneg sifil mwyaf y DU tra'n cynnal hyblygrwydd ac ymagwedd ddymunol busnes teuluol.

Mae ganddynt hefyd dîm arwynebau pwrpasol ac un o fflydoedd peiriannau trwm mwyaf y DU, a gellir llogi’r ddau ohonynt ar wahân i’w wasanaethau peirianneg sifil.

Ar hyn o bryd mae'r cwmni yn recriwtio prentisiaid a pheirianwyr dan hyfforddiant.