Mae’r astudiaethau achos hyn yn dangos busnesau sydd eisoes yn manteisio ar y buddiannau amrywiol o fod wedi’u lleoli yn Sir Ddinbych. Mae’r sir yn gartref i nifer o gwmnïau gweithgynhyrchu a chwmnïau arweiniol.

Rydym yn gwybod mai Sir Ddinbych yw’r lle cywir i’ch busnes ffynnu, ond peidiwch â chymryd ein gair ni, gwrandewch ar y rhai sydd eisoes yn llwyddo.