Rydym yn awdurdod sy’n croesawu busnesau wedi’n lleoli yn ardal hardd Gogledd Cymru. Mae gan Sir Ddinbych gymysgedd amrywiol o ardaloedd trefol a gwledig gyda sectorau hamdden, twristiaeth, manwerthu, amaethyddiaeth, diwydiant a busnes sy’n ffynnu.   

Mae datblygu economaidd yn un o’n prif flaenoriaethau ac rydym yn gweithio’n galed i barhau i ddatblygu amodau sy’n galluogi busnesau i lwyddo.

Rydym yn gwella Sir Ddinbych fel lle y gall busnesau dyfu a ffynnu, gyda chymunedau llewyrchus sy’n ffynnu ac yn caniatáu i breswylwyr fwynhau ansawdd bywyd da a chyfranogi’n llawn yn yr economi leol.

Mae ein blaenoriaethau yn cynnwys sicrhau bod busnesau’n derbyn cefnogaeth ac wedi’u cysylltu tra’n parhau i ddarparu’r seilwaith cywir er mwyn iddynt dyfu a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd.