Buddsoddwch Mewn Sir Ddinbych

Lle gwych i fyw, gweithio, a thyfu

Ar agor ar gyfer Busnes

Tyfwch eich busnes yng nghanol Sir Ddinbych. Efallai mai Sir Ddinbych, sy’n cynnig amrywiaeth anhygoel o fanteision ar gyfer busnes a ffordd o fyw, yw’r newid y mae eich busnes yn chwilio amdano.

Rydym yn bartner sy’n gallu:

  • Darparu, darganfod a thyfu eich busnes mewn lleoliad delfrydol yng nghefn gwlad
  • Rhoi ffocws i'ch busnes gyda phartneriaid pwysig
  • Eich helpu i ddod o hyd i'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i fynd â’ch busnes i’r lle rydych am iddo fod

Mae Cyngor Sir Ddinbych eisiau i'ch busnes dyfu yn ein sir brydferth, a’i lleoliad strategol. Eich busnes chi yw ein busnes ni.

Ein Eiddo

Beth allwn ni ei gynnig i chi

Lle i dyfu

Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â darparwyr eiddo sy'n rhoi cyngor ac yn eich cefnogi yn eich trafodaethau.

Gofod i symud

Gallwn gynnig rhenti cystadleuol ardderchog mewn adeiladau modern, wedi’u dosrannu a’u cynnal yn dda.

Pwrpasol i chi

Gallwn adolygu opsiynau â chi ynglŷn ag adeiladu’n uniongyrchol ar dir datblygu sydd ar gael. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag econ.dev@denbighshire.gov.uk

Lle gwych i weithio, a lle hyd yn oed gwell i fyw ynddo. Mae Sir Ddinbych yn gartref i gefn gwlad bryniog, chwaraeon awyr agored cyffrous a chymunedau croesawgar.

Nid yn unig eich bod yn adeiladu busnes yma, rydych yn creu bywyd i’ch hun. Croeso gartref.